ผู้บังคับบัญชา

ผู้บังคับบัญชาสถานีตำรวจภูธรห้วยกระเจา