การติดต่อสื่อสาร

สถานีตำรวจภูธรห้วยกระเจา

ตั้งอยู่เลขที่400 ม.6 ตำบลห้วยกระเจา อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี

หมายเลขโทรศัพท์ 034-540699