พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒

 

   วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๗.๓๐ น.พ.ต.อ.ยุทธ  เกิดเรือง  ผกก.สภ.ห้วยกระเจา พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจ สภ.ห้วยกระเจา ร่วมพิธีพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินและทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๖๗ พรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ศาลาอเนกประสงค์ที่ว่าการอำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี