พิธีบำเพ็ญกุศลวันคล้ายวันสวรรคต ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๒

    วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๒ พ.ต.อ.ยุทธ  เกิดเรือง พร้อมข้าราชการตำรวจ สภ.ห้วยกระเจา

ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

ณ ที่ว่าการอำเภอห้วยกระเจา